MayaDergi İkinci Sayısıyla Yayında

Maya Kültür Sanat Kolektifinin bir imecesi olarak hazırlanan MayaDergi “Günümüzde işçi sınıfı sanatı-edebiyatı var mı?” başlıklı ikinci sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

Maya Kültür Sanat Kolektifinin bir imecesi olarak hazırlanan MayaDergi, ikinci sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

MayaDergi #2 “Günümüzde işçi sınıfı sanatı-edebiyatı var mı?” başlıklı dosya konusu ile post-modern yoz edebiyata karşı; Marksizm, sınıf ve sanat bağlamında bir tartışma açıyor. Günümüzde sınıfların var olmadığını, dolayısıyla bir sınıf edebiyatından söz edilemeyeceğini savunan düzen aktörlerine karşı MayaDergi, devrimci gerçekçi bir tavrı sahiplenerek yeni ve sömürüsüz bir geleceğin nüvelerini taşıyor.

Derginin ikinci sayısının dosya konusu kapsamında, kolaylaştırıcı olması amacıyla yöneltilen 12 soruya açıklık getiren yanıtlar ve konuyu bağımsız olarak ele alan yazılar yer almakta. Derginin diğer bölümlerinde ise Kolektifin esas aldığı ve mücadele için önerdiği devrimci gerçekçi yazının ürünleri bulunuyor.

MayaDergi #2’nin görsel unsurlarında ise Aslı Filiz, İsmail Cem Özkan, Yavuz Mamaç, Eduardo Kingman ve Oswaldo Guayasamin’in çalışmaları ile Emir Ateş, Mehmet Güngör, Mustafa Güçlü ve Sebastião Salgado’ya ait fotoğraflar kullanıldı.

E-dergi olarak hazırlanan MayaDergi #2’ye “https://www.mayakultur.com/mayadergi-sayi-2/” adresinden ulaşılabilir.


MayaDergi #2 içeriği:

Senfoni – Ruhan Mavruk

Ateşgah – Mustafa Güçlü

Sevda Denen Bir Şeyin Şebnem Küresi – Berivan Kaya

Hewn, Rüya – Berfin Jêle

Fahri Erdinç ve “Destur ya Sefalet” – Satı İlen

Hüseyin Habip Taşkın, Tahir Şilkan, Mehmet Akkaya ve Özgen Seçkin‘in yanıtları

İşçi Sınıfı Sanatı Edebiyatı Derken Ne Anlamalıyız? – Mustafa Güçlü

“Ben Angaje Bir Yazarım” – Berivan Kaya

İşçi Sınıfının Bir Sanatı Var – İsmet Alıcı

Zaman Kırığı Gece – Nursen (Yiğit) Ural

Çelişkilerin Işığında Ezilenlerin Sanatını Aramak – Hatice Eroğlu Akdoğan

Sanat ve Emek Bağlamı Üzerine – Hasan Çapik

İşçi Sınıfı Edebiyatı Var mıdır Yok mudur? – Cengiz Ekiz

Rus Tırpanı – Mehmet Kuruş

Üçgen Bıyıklı Adam – Mehmet Doğan Karakuş

Beni Bağışla – Mustafa Eroğlu

Sessiz Bir Protesto – Serdar Çelik

Gres – Ahmet Taner Günsan

Dünya Dünya – Hüseyin Bozkurt

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

"Neoliberal Çağda Sanat-Siyaset İlişkisi" başlıklı MayaDergi Sekiz şimdi yayında.
This is default text for notification bar